Aytekin-Serol firmasının 51 yıllık başarısının temelinde kalitede süreklilik yatmaktadır. Firmamızın kalite hedeflerini gerçekleştirmedeki vizyonunun arkasında sadece kalite kontrolden fazlası yer almaktadır ve bizim genel Kalite Güvence Programımız olarak tanımlanmış, 2003 yılından beri güncellenerek uygulanmaktadır.
Bu programın temelinde pro-aktif yaklaşım vardır ve yapılan işlerdeki tekrarı ya da kalite uygunsuzluğu nedeni ile oluşabilecek diğer sıkıntıları ortadan kaldırmayı hedefler. Bu hedefle sloganımız "Kalite Kontrol Edilmez, Üretilir" dir. Bu sebeple kalite güvence programımızı “Tek Seferde ve Doğru” amacını gerçekleştirmek için kullanmaktayız.
Firmamız 2006 yılı itibariyle iş hacminin ve bünyesinde çalışan personel sayısının artması sebebiyle daha kurumsal ve sistematik bir yönetim sistemine geçme ihtiyacı hissetmiştir.
Bu ihtiyaç doğrultusunda firmamız ISO9001 belgelendirme çalışmalarına başlanmış ve kurumsallaşma adına Kalite Yönetim Prensiplerini oluşturmuştur. Hedefimiz ISO 9001:2008 prensipleri ışığında firmamızın hizmet üretimindeki tüm aşamaları belirlemek ve bir nevi firma kullanma kılavuzunu oluşturarak her defasında aynı kalitede sonucun alınacağı iş süreçleri yaratmak olmuştur. Yine 2007 Haziran ayı itibariyle belgelendirme hazırlık çalışmalarına hız verilmiş ve 2008 yılı Temmuz ayı içerisinde firmamız ISO9001-2000 sertifikasyonu almaya hak kazanmıştır.
Kalite yönetim sistemimiz o yıllardan bu zamana kadar sürekli gelişmiş ve günümüz sektör koşullarına göre güncellenmiştir. Bu bağlamda 2011 yılı temmuz ayı içerisinde yapılan denetleme neticesinde KUSURSUZ, yine 2014 yılı eylül ve 2017 yılı ekim ayları içerisinde ve en son aralık 2020 yılında yapılan denetlemelerde de KUSURSUZ notu ile güncellenmeye hak kazanmıştır. Güncel ISO9001-2015 kalite yönetim sistemi belgemize aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.


ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Belgesi